วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556พระราชปัญญาเวที เยี่ยมการอบรมพระนวกะ  วัดสระโบสถ์


ฉันภัตตาหารเพล


รอบสระวัดสระโบสถ์

ห้องปฏิบัติธรรม วัดสระโบสถ์  ดอนคา  ท่าตะโก  นครสวรรค์
ร่วมถ่ายรูป

แม่บ้านวัดสระโบสถ์

คุณวารุณี  ตั้งศรีไพโรจน์  เจ้าภาพอาหาร

ผู้ใหญ่ศิริเพ็ญประภาชัย  มงคลแม่บ้าน หมู่ที่  13  ตำบลดอนคา  เจ้าภาพอาหาร
สาธุ

พระครูนิทัศนสารโกวิท  รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก  เจ้าอาวาสวัดสระโบสถ์ พระนวกะจำนวน 220 รูป ฝึกอบรมกรรมฐาน ห้องประชุมวัดสระโบสถ์

พระเทพปริยัติเมธี  เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เปิดอบรมพระนวกะกรรมฐาน


อบรมปฏิบัติธรรมพระนวกะกรรมฐาน

ห้องประชุม ได้ปรับปรุงใหม่ ติดแอร์  10 ตัว เพื่องานนี้โดยเฉพาะ

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วัดสระโบสถ์ ท่าตะโก นครสวรรค์บรรยากาศ

อากาศสดชื่น
หลวงพ่อใหญ่

หลวงพ่อทันใจ ขอได้ทันที และได้ทันใจ


ขบวนแห่เฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ


พระบรมสารีริกธาตุได้รับจากสำนักวัฒนธรรมแห่งชาติ

แสดงธรรม


เวียนเทียน